YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI

1. YANGIN BİLGİSİ
* Yanma nedir , Yavaş ve hızlı yanma , yanmanın özellikleri
* Yangın Üçgeni
* Maddelerin cinsleri ( katı, sıvı, gaz )
* Oxijen
* Madde
* Enerji

2. YANGIN VE YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI
* Yangının sınıfları
* Katı, Sıvı-Gaz,Elektrik, Metal Yangınları

3. YANGININ NEDENLERİ VE ETKENLERİ
* Bilgisizlik
* Dikkatsizlik
* İhmal
* Kazalar
* Sirayet
* Sabotaj
* Kendiliğinden oluşan yangınlar
* Sigara
* Soba ve bacalar
* Elektrik
* Doğal etkenler
* Sıcak işlemler

4. YANGINLARI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
* İnşai yönden önleyici tedbirler
* Sabit tesisler yönünden önleyici tedbirler
* İhbar ve ikaz yönünden önleyici tedbirler
* Kullanma yönünden önleyici tedbirler
* Elektrik tesisatı,Garajlar, Kazan daireleri
Mutfaklar, Soba ve bacalar içılin önlemler
* Sıcak işlemler

5. YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ VE KULLANILMALARI
* Hortumlar-
A tipi 4 "
B tipi 110 luk
C tipi 85 lik
D tipi 1 "
* Hortumların açılma toplama usulleri
a- Kangal (simit ) şekli
b- At nalı şekli
c- Akerdeon şekli
d- Makaralı istif şekli
* Hortumların kontrol ve bakımları
* Rekorlar ve bağlantıları
* Ara rekorlar ve işlevleri
* Lanslar
a- Direk lanslar
b- Sprey lanslar
c- Köpük lansları
d-Taretler ve Deluge Gunlar

6. KORUMA VE KURTARMA MALZEMELERİ
* Yangına dayanıklı elbiseler
* Teneffus cihazları
* Atlama brandaları
* Emniyet kemerleri
* Sedyeler
* Hava yatakları ve Hava yastıkları
* Merdivenler
* Makaralar
* İpler ve düğüm çıleşitleri

7. İKAZ VE İHBAR SİSTEMLERİ
* Dedektörler
a- Duman dedektörleri
b- Isı dedektörleri
c- Alev dedektörleri
d- Kombine dedektörler
e- Gaz dedektörleri
* Alarm butonları
* Pull -Boxlar
* Kameralar

8. YÜKSEK BİNALARDA YANGIN SİSTEMLERİ
* Asansörler
* Yangın merdivenleri
* Pompa odaları
* İtfaiye bağlantıları
* Alarm ve komunikasyon odaları
* Siyam ikizleri

9. KÖPÜK UYGULAMA MALZEMELERİ
* Köpüklerin cinsleri
* Köpük melanjörleri
* Köpük lansları

10. SPRİNKLER SİSTEMLER
* Gazlı sprinkler sistemler
* Sulu sprinkler sistemler
* Dry-pipe sprinkler sistemler
* Köpüklü sprinkler sistemler
* Kuru kimyevili sprinkler sistemler

11. YARDIMCI ARAÇ VE GEREÇLER
* Balta,Kazma,Kürek, Kanca, Şılap , Varyoz
* Tel makası, Testere , Küskü , Hidrolik çılene
* Duman emiciler

12. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
* Sulu yangın söndürme cihazları
* Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları
* Co2 li yangın söndürme cihazları
* Halokarbonlu yangın söndürme cihazları
* Diğer

13. YANGINA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
* Yangının duyulması ve tespiti
* Müdahaleden önce alınacak tedbirler ve kararlar
* Yangına yaklaşım şekli
* Duman dolu odalara giriş usulleri
* Yangının bildirileceği yerler ve kişiler
* Tahliye kararı ve uygulanması
* Kat sorumluları öncüler ve artçılılar
* Toplanma bölgeleri
* İtfaiye ile iş birliği
* Yangın sonrası tespitler ve raporlar

14. KURTARMA İSTEĞE BAĞLI
* Yaralıya yaklaşım şekli ve tespit
* Yaralının omuzda taşınması
* yaralının sedye ile taşınması
* Yaralının sandalye ile taşınması
* yaralının battaniye ile taşınması
* İki kişi yaralı taşıma usulleri
* Altı kişi ile yaralı taşıma
* Bel ve boyun tahtaları Boyun kelepçıleleri

15. TATBİKİ UYGULAMA
* Uygun bölge seçılilmesi
* Çevre güvenliğinin alınması
* Yangın tavası/ tavaları içılinde ateş yakılması
a- Yeterince motorin
b- Yeterince benzin
c- Tutuşturmak içılin amyant sarılı demir çılubuk
d- Yeterince YSC 5 kişiye 1 adet olacak şekilde
* Her tava başına gözlemci konulması
* YSC- Köpük- Su ile söndürme işleminin yapılması
* Tatbikat sonu çılevre temizliği ve tavaların yıkanması
* Tatbikatın kritiğinin yapılması
* Tahliye tatbikatı yangın tatbikatı öncesi yapılır (istenırse)

16. ÖZEL BÖLÜMLERDEKİ OLASI YANGINLARA MÜDAHALELER
* Ham bez ve parçıla bez depolarına müdehaleler
* Atık sahası
* Trafo odaları
* Orgü daireleri
* Dokumalar
* Tahar bölümleri
* Haşil bölümleri
* Çözgü bölümleri
* İplik depo
* Terbiye
* Ram bölgeleri
* Baskı bölümü
* Boya mutfakları
* Yağ odası