İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım nedir?

Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilk yardım denir. Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlk yardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz.

  İlk Yardımda Yapılması Gerekenler


 1. 1) Hasta ya da kazazedenin aciliyet durumunu değerlendirmek.
 2. 2) Hasta ya da kazazedenin korku ve endişelerini gidermek.
 3. 3) Hasta ya da kazazedeye müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek.
 4. 4) Hasta ya da kazazedenin durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak.
 5. 5) Hasta ya da kazazedenin en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112)
 6. 6) Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak, kırık, çıkık, burkulma gibi durumlarda yerinde müdahalede bulunarak kazazedeyi güvenli şekilde sağlık kurumuna nakletmek.

  İlk yardım uygulamalarının üç temel amacı vardır;


 1. - Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak.
 2. - Durumun daha da kötüleşmesini önlemek.
 3. - Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmak.

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım bilmek hayatınız boyunca her an her yerde işinize yarayabilecek bir bilgidir. Acil ve tehlikeli durumlarda, ortamda müdahale edebilecek birinin bulunması kazazedenin yararına olacaktır. Ne zaman kimin başına ne geleceğini kimse bilemez. İş yerleri gibi kalabalık ortamlarda kaza olması veya birinin başına bir şey gelmesi ihtimali daha fazladır. Bu durumu da göz önünde bulundurursak çalışanlar arasında muhakkak ilk yardım eğitimi almış biri bulunmalıdır. Hayat kurtarmak kimi zaman bir kaç ufak müdahaleden geçer ve bunu ilk yardım eğitimi almış herkes yapabilir. Bilinçli ve duyarlı her bireyin hem kendi hem çevresindeki insanların güvenliği için ilk yardım eğitimi alması gerekir.

Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlk yardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir.

Amacı fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin bireylere öğretilmesi, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilk yardım eğitmeni ve ilk yardımcı yetiştirilmesidir.