ilkyardım sertifika sınavı

Ajans Foto

ilkyardım sertifika sınavı, MAT tarafından düzenlenen ilkyardım eğitimi sonrasında tarafımızca İl Sağlık müdürlüğünden talep edilen ve merkezi sınav sistemi biçiminde gerçekleştirilen bir sınavdır.
Sınav, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalıdır. Teorik sınavdan 85 ve üstü puan alan katılımcılar aynı gün uygulamalı sınava girmektedirler. Her iki sınavda da 100 tam puan üzerinden 85 puan alınması gerekmektedir.

Her grup yirmi kişiden oluşur ve sınav sırasında her grubun başında bir ilkyardım eğitmeni bulunması zorunludur.
 
ilkyardım eğitimi alan katılımcıların iki sınav hakkı bulunmaktadır. Her iki sınavda da başarısız olanlara yönetmelik gereği, sertifika yerine katılım belgesi düzenlenir.
Sınav, hafta sonları  Avrupa Yakası için  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu’nda, Anadolu Yakası için ise Haydarpaşa Numune Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmektedir. 

MAT ilkyardım Eğitim Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz 16 saatlik temel ilkyardım eğitimine ek olarak sınav günü ya da bir gün önsesinde 3 saatlik sınava hazırlık ve test çözmeye yönelik ek bir ders organize etmekte ve eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan soru bankası kitapçığını tüm katılımcılara eğitim sırasında vermekteyiz.
Yeterlilik 
Madde 20 -(Değişik: RG 18/03/2004 -25406) Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir. 
Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır. 
Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur. 
Mesul müdür, sınav kâğıtlarını on yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir