EĞİTİMLERİMİZ

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMİ
MAT tarafından düzenlenen, her biri konusunda uzman ve Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip doktorlar tarafından verilen ilkyardım eğitimleri; her on katılımcıya bir eğitimci düşecek biçimde organize edilmiştir. 
Sözü edilen eğitimler sadece teorik olmayıp, her bir katılımcının konuyu iyice anlaması ve uygulama yapması gereğine uygun biçimde, ERC (European Resuscitation Council), AHA (American Heart Association) ILCOR (İnternational Liaison Committee on Resuscitation) standartları baz alınarak hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Eğitimler TV, video, barkovizyon ve slayt gibi görsel malzeme destekli, gelişmiş manken ve modern ilkyardım malzemeleri ile uygulamalı olarak da yapılmaktadır. 
MAT tarafından verilen ilkyardım eğitim programını tamamlayanlar, yalnızca Sağlık Bakanlığınca onaylanmış bir sertifikaya sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda yaşam kurtarılması anlamında bundan böyle karşılaşabilecekleri çeşitli olumsuzluklara karşı da hazırlıklı olacaklardır.
MAT tarafından;
Temel ilkyardım Eğitimi (16 saat)
Standart ilkyardım Eğitimi(40 saat) olmak üzere iki ayrı tipte eğitim verilmektedir.
Her iki programda da işlenen konuların aynı olmasına karşın, Standart İlkyardım Eğitimi’nde uygulamalara ayrılan süre daha uzundur.

İLKYARDIM SERTİFİKA SINAVI
MAT tarafından düzenlenen ilkyardım eğitimleri sonrasında tarafımızca İl Sağlık müdürlüğünden talep edilen ve merkezi sınav sistemi biçiminde gerçekleştirilen bir sınavdır.
Sınav, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalıdır. Teorik sınavdan 85 ve üstü puan alan katılımcılar aynı gün uygulamalı sınava girmektedirler. Her iki sınavda da 100 tam puan üzerinden 85 puan alınması gerekmektedir.

Her grup yirmi kişiden oluşur ve sınav sırasında her grubun başında bir eğitmen bulunması zorunludur.
 
Katılımcıların iki sınav hakkı bulunmaktadır. Her iki sınavda da başarısız olanlara yönetmelik gereği, sertifika yerine katılım belgesi düzenlenir.
Sınav, hafta sonları  Avrupa Yakası için  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu’nda, Anadolu Yakası için ise Haydarpaşa Numune Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmektedir. 

MAT İlkyardım Eğitim Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz 16 saatlik temel ilkyardım eğitimine ek olarak sınav günü ya da bir gün önsesinde 3 saatlik sınava hazırlık ve test çözmeye yönelik ek bir ders organize etmekte ve eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan soru bankası kitapçığını tüm katılımcılara eğitim sırasında vermekteyiz.
 
iLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ
Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İlkyardım Sertifikaları 3 yılda bir güncellenir.
Sertifika süresi dolan (kimlik kartının üzerinde yazan belge geçerlilik tarihi en fazla 3 ay süre ile aşılabilir)  ilkyardımcılar,eski kimlik ve sertifikalarının orijinallerini  eğitim merkezine teslim etmelidirler.
Güncellemeyi, ilk eğitim alınan merkezde yapmak zorunlu değildir. Sağlık Bakanlığı Onaylı herhangi bir kuruluşta güncelleme yapılabilir.
İlk önce eğitim tarihi belirlenir. Eğitim sizin yerinizde gerçekleşir. Eğitime başlamadan; MAT tarafından geçme kalma barajı olmayan bir sınav yapılır.
Sınav sadece seviye belirler, geçme notu yoktur.
Sınav sonucu göz önünde bulundurularak, 8 saat güncelleme eğitimi yapılır.
Kimlik ve sertifikalar tekrar hazırlanır ve  İl Sağlık Müdürlüğünün onayına sunulur.
Eğitim bedeli,eğitim süresi,temel ilkyardım eğitiminin yarısıdır